Khách hàng phản hồi
Quý khách có hài lòng về dịch vụ của chúng tôi hay không? Quý khách có thích website của chúng tôi hay không? Quý khách có thể đưa ra góp ý gì để giúp chúng tôi tự hoàn thiện chính mình hay không? Hãy cho chúng tôi được biết quý khách cảm thấy như thế nào khi tiếp xúc với chúng tôi, bởi vì chúng tôi quý trọng tất cả mọi ý kiến phản hồi từ phía các bạn. Công ty Cổ phần Giao nhận Phương Đông chân thành cảm ơn.
Bắt buộc *